Moodle

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

ff
Bcc Community System

Skip Main MenuSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
ไม่มี
Skip ติดต่อ BCC Community System

ติดต่อ BCC Community System

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น 11 อาคารสิรินาถ
โทร.02-6371852 ต่อ 6060, 6061, 1860
http://ictwp.bcc.ac.th

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของsupport it_department
แบบประเมินคุณภาพภายใน ภาคเรียนที่ 2/2560 (สำหรับครูเท่านั้น)
 

แบบประเมินคุณภาพภายใน ภาคเรียนที่ 2/2560 (สำหรับครูเท่านั้น)

ชุดที่ 1 แบบประเมินด้านคุณภาพผู้เรียน

ชุดที่ 1.1 แบบประเมินด้านคุณภาพผู้เรียน (เฉพาะครูงานทะเบียนวัดผล)

ชุดที่ 2 แบบประเมินด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ชุดที่ 3 แบบประเมินด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ชุดที่ 4 แบบประเมินด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

ชุดที่ 5 แบบประเมินด้านอัตลักษณ์ของผู้เรียนและเอกสัษณ์ของสถานศึกษา

*** ทำแบบประเมินได้ตั้งแต่ 19 ก.พ. ถึงวันที่ 16 มี.ค. 2561 ***

หมายเหตุ : โปรดศึกษา คำแนะนำข้อมูลผู้ทำแบบประเมิน ที่ส่งให้ทางอีเมล์ให้เข้าใจ ก่อนลงมือทำ

รูปภาพของsupport it_department
แบบประเมินคุณภาพภายใน ภาคเรียนที่ 2/2560 (สำหรับนักเรียนเท่านั้น)
 
รูปภาพของsupport it_department
แบบประเมินคุณภาพภายใน ภาคเรียนที่ 2/2560 (สำหรับผู้ปกครองเท่านั้น)
 
รูปภาพของsupport it_department
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 2560
 
คลิกทำแบบประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
(เฉพาะครูประจำชั้น / ครูที่ปรึกษา เท่านั้น)

** ทำได้ตั้งแต่ 20 ก.พ. 2561 ถึง 20 มี.ค. 2561 **

Skip เข้าสู่ระบบSkip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 วันนี้ 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Skip ข่าวด่วน ข่าวเด่น ประจำวัน